Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Obradował Zarząd Koła ZG w Piekarach Śląskich.

We wtorek (21 stycznia 2020) obradował Zarząd Koła Związku Górnośląskiego w Piekarach Śląskich. Dokonaliśmy podsumowania minionego roku i snuliśmy plany na rozpoczęty nowy rok. Posiedzenie odbyło się w pięknych wnętrzach CUS w Szarleju. Chcemy kontynuować organizację naszych standardowych już imprez, w tym:

– spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego pod hasłem „Cołki Gôrny Ślônsk cyto po ślônsku”,

– Konkurs Gryfny Godki i Świynto Ślônski Godki,

– turniej sportowy,

– spotkanie w śląskich strojach regionalnych,

– prelekcje dla dzieci i dorosłych dot. historii, tradycji i kultury  regionu,

– wystawy.

Nowych pomysłów też nie zabraknie. Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich przyjaciół Górnego Śląska. Spotkania koła odbywają się w Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich przy ul. Żwirki 23.

Dokonania członków Koła prezentuje strona internetowa.

Comments are currently closed.