Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

ANTKOWO TRADYCJO

Wloz Antek na woga i fedra w ni pynkła.

No ja. Niy dziwota. Jest przeca po świyntach.

A do zjedzynio baba narychtuwała

tyla wszystkigo, że woga niy wytrzimała.

Popróbuwać musioł co ino sie dało

i na po świyntach z tego nic niy łostało.

Niy môgło sie przeca jedzynie zmarnuwać.

Cyniył sie baba co umiała zrychtuwać:

simniotka i krupy pogańske uprażyć,

mocka z piernika z rózynkami uwarzyć,

makôwki we misce żymłôm przekłodane,

pierniki na miodzie lukrym polywane,

kapusta z grzibami prawymi ze lasu.

Niy wiedziôł skônd łôna miała tyla casu,

bo były dwie zorty ryby upiecone

i karp w galercie i śledzie zielône.

Na świynto upiykła cołko gynś w brytfanie

i były tyz ślônske klôski na druge danie.

Jak prziszła swacyna był kołoc ze syrym

i kônfektôw rozmaitych zorty ze śtyry.

Rzec jasno, że bônkawa tyz być musiała,

bo bez ni swacyna by niy smakuwała.

A wieczerzo to wuszty i dwie szałoty.

Z tym Antek niy miôł zbyt wiela roboty.

Antkowy brzuch srogi ajsszrank zastympuje.

Jest nawet lepszy. Tam sie nic niy zepsuje.

Tradycyjnie Antek zacnie łodchudzanie,

a po Wielkanocy na nowy wodze stanie.

H.L.