Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

BOJKA ŁO KLACHANIU.

Boju, boju, bojka…

Tak to sie zacyno,

łosprawiać ta godka

niy do bajtli ino.

      Kajś na placu, przi hasioku,

      a było to juz po ćmoku,

      trefiyła sie Truda z Anôm.

      Niy widziała jôm jak rano

      i łopedzieć ji musiała

      co u masarza słyszała.

      Godała Cila Anieli,

      że pônoć łôński niydzieli

      żyniył sie synek łod Tekle,

      ty co sprzedowo fuzekle,

      ze cerôm łod Hajnela,

      i niy robiyli wesela

      ino modym dôm kupiyli,

      bo fest szporobliwi byli.

      Ana jak to usłyszała

      zaroz do dôm poleciała,

      by zazwônić do Mariki.

      Ta łoblykła sie szczewiki

      i do Wichty podreptała,

      coby to przemejluwała

      do Jorgusia i do Nysie,

      Berty, Hildy i do Krysie.

      Pyjter dodoł coś na siyni,

      że Hajnel sie zaś łożyni

      i na facebook to dodali,

      „Naszy Klasie” i tak dali…

      Jak juz minôł tydziyń cały,

      to baby we sklepie godały,

      że zawarli gyszeft Tekli

      skuli dziurawych fuzekli.

 Może to niy bojka

ino prawda była,

ło klachaniu godka

co zech popełniyła?

                       H.L.