Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Cichtuwanie ptokôw.

Ło wtore ptoki sie rozchodzi? Jedni pomyślôm ło hyndykach, kurach cy kackach, a inksi ło scygłach abo kanarkach wtore piyknie we klotkach śpiywajôm, możno tyz ło skrzecôncych barwnych papagajach. Sôm tyz jesce gołymbie. Ptok, ło wtorego mie sie rozchodzi, niy musi mieć skrzideł ani piyrzo i tak po prowdzie to chyba kożdy go mo. Możno nojbarzi, to gołymbiorze. Cołki dziyń poradzôm siedzieć we gołymbniku, a jak przidôm flugi, to durch patrzôm we niebo, cy jejich lipling juz niy przifurgnôł. Jedni majôm we chałpie pełne szuflodki roztomajtych starych pijyndzy, bryli, łobrozkôw, abcybildrôw i pudełek po sztraheclach. U kogoś zaś jest tyla zygorôw, że jak zacynajôm zwônić, to zdowo sie co kapela gro. Wtoś zaś mo na kożdym fachu w dôma jakeś szolki, elefanty abo inksze duperele, wtore przismycył z rajzôw po świecie. Jedni radzi malujôm, bo Bozia jym taki talynt dała, inksi zbiyrajôm piykne ślônske słowa, stare fotografie, klamory po starce abo radzi robiôm korôna żniwno. Komuś fest udowajôm sie kwiotki w zogrôdce. Sôm tyz tacy, co majôm fimla na punkcie mônitoringu. Musôm dokładnie wiedzieć wto, kaj, z kym i po co poszeł. Jak tego niy zapisujôm we hefcie abo niy nagrywajôm, to jesce moga to szczimać. Idzie tyz zajôńć sie łodkrywaniym i upamiyntnianiym dziejów Gôrnego Ślônska, na przikłod jak to robi Rôman Kiera ze Dômbrôwki. Wto niy widzioł bônkra na Dômbrôwce, to musi go łobejrzeć i posuchać ło niym piykny łosprowki. To wszystko ło cym tukej wspôminałach nazywo sie hobby i powiym, że werci sie mieć jakigoś ptoka. Ale ptokym podug mie, niy jest siedzynie cołki dziyń przed telewizorym abo kômputrym, a jesce przi tym idzie łoślepnôńć abo łogupieć, cego żodnymu niy życa.

                                                                                                  24 lipca 2014.