Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

CZY JO JEST STARY DATY?

Czy jo jest stary daty,

bo mi sie nasza godka podobo

i rada suchôm jak wtoś po ślônsku godo?

Czy jo jest stary daty,

bo chca by modzi strôj ślônski znali

i na ważne świynta go łoblykali?

Czy jo jest stary daty,

bo chca by historia była znano

i ło Gôrnym Ślônsku gupot niy godano?

Czy jo jest stary daty,

bo chca by reszpekt do starszych sie miało

i czyńści jejich dorad tyż sie wysuchało?

Czy jo jest stary daty,

bo żol mi wyciepnôńć serwet łod ôłmy

i pamiyntôm jak kwiotki krziżykami wyszywômy?

Czy jo jest stary daty,

bo mi chlyb z tustym nojbarzi smakuje

choć to moja wôntroba richtig fest szteruje?

Czy jo jest stary daty,

bo w niydziela w kościele trzeba być,

uwarzyć klůzki a na swacyna zista upiyc?

Czy jo jest stary daty,

i naprowda do muzeum mie wstawić trzeba,

tam kaj stojôm bôncloki i słômiônki do chleba?

 

Pomyślcie ino troszka. Myślynie niy boli.

Czy te wszystke tradycje mômy już łosmolić?

Jo niy chca by wszyscy echt po ślônsku godali,

ale by sie do swoji ślônskości prziznowali.

Nawet jak sie staroszka we Wermachcie miało.

To był przeca môj dziadek. Tak tu kejś bywało.

Prziznowejcie sie do swoji ślônskości kaj sie do,

we spisie i na co dziyń. Ślônzok swoja godność mo!

H.L.