Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Deklaracja Członkowska

 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

 Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………
Adres, telefon: ……………………………………………………………………………………
Wykształcenie: ……………………………………………………………………………………
Zawód: …………………………………………………………………………………………….
Miejsce pracy: …………………………………………………………………………………….

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Związku Górnośląskiego Koła Piekary.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się ze Statutem i Deklaracją Związku. Akceptuję ich treść i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nich postanowień.

 

Data: …………………………..

………………………………………..

 

Podpis

Do niniejszej deklaracji załączam podpisy 2 członków wprowadzających :

1. Nazwisko i imię: …………………………………..……    2. Nazwisko i imię: ………………………………………
 

…………………………………………

 

…………………………………………

                                                   podpis                                                     podpis

 

INFORMACJA O PRZYJĘCIU W POCZET CZŁONKÓW: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….