Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Gorke lato w kuchni.

Bez tyn wor, co my latoś mieli, cowiek był słaby jak cwist. Jedni moji przociele godali, że na wszystko nojlepi pômogo pulmantyj. Kosztuwałach go u nich i powiym, że był richtig dobry. Ino niy chcieli mi pedzieć co tam namiyszali. Cuć w niym było trocha fefermynckôm. Jak sie przipomna, to kejś wszyńdzie suszyło sie rozmajte teje. Była niy ino fefermyncka, ale i kamelki, piołôn, pokrziwa i lipa.  Po chałpach chodziyły gorolki, wtore sprzedowały niy ino fyrlacki ale tyz ziela, co miały pômogać na wszystke boleści. Lato, do kożdy baby, wtoro miała na gowie familia było gorke niy ino skuli słôńca. To cas zaworzanio kômportôw z podzimek, pônek, wieprzkôw, aprikôłzôw i inkszych łowocôw. Pamiyntać trza było ło kômporcie z jagodôw, bo nojlepi smakuje na zima do buchtôw. Do krałzôw dowało sie flaumusy, apfelmusy i rozmajte marmelady. Musowo robiło sie tyz dżym z borôwek. Niywtore baby zaworzały tyz w krałzach gymiza. W bonclokach kisiyło sie łogôrki a na podzim przed Wszystkymi Świyntymi do becki kładło sie kapusta. Do ty kapusty niywtorzy dowali talarki cerwony ćwikły, to wtedy kwaśnica miała fajny kolor i smak. Potym zimôm z pywnice sie ino wyciôngało, jak pedziała jedna Ana z Dômbrôwki, „słôńce w krałzach”. Teroz do łobiadu mało wto dowo kômport ino sok z papyndeklowego pudełka. Jest myni roboty, ale cy to lepsze i zdrowsze? Może sie w dôma choć kônsek cegoś przirychtujecie na zima? Jakiś tyj ususzyć? Na lipa jest za nieskoro, ale idzie jesce nazbiyrać fefermyncki, ino trza dać pozôr skônd sie jôm urywo. Jo sie łostatnio tyz wziynach do roboty. Zakisiyłach w krałzach łogôrki. Zimôm sie łotworzy i jak bydzie fajnie wôniać coskym! Powiym wôm co swoje, to swoje. 

                                                                                          22 sierpnia 2013