Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Jak łostałach optymistkôm.

Wszyjstko skuli Narodowego Funduszu Zdrowio. Ale po koleji. Cy wtoś pomyśloł skônd to sie wziyno, że  naszy służbie zdrowio durch brakuje pijyndzy? Podug mie było to wiadôme łod dowiyn downa. Kejś, jak zacyni na Ślônsku zakłodać piyrsze kasy chorych, to godali na nie knapszaft. Starsi tak godajôm do dzisiej. I juz łod wtedy była to łoznaka, że bydzie cegoś knap abo inacy cegoś niy styknie. Nô i my sie docekali. Była Ślônsko Kasa Chorych. Jak sie pomyśli, to były to pijôndze do chorych. Niywtorym to sie niy spodobało i zmiyniyli to na fundusz zdrowio. To do kogo teroz sôm pijôndze? Do zdrowych. Do chorych juz niy styknie. Jak zacôn sie nowy rok, to kożdy wto niy domogo, mo hercklekoty, jest ślepy, kulawy, puklaty, guchy, mo krziwe szłapy, choro wôntroba cy nyrki stoji we raji coby sie zapisać na operacje i inksze rzecy do lazarytu. I jakby nawet prziszed ze gowôm pod pażôm, nic niy pômoże. Cekać az przidzie na wos dran i szlus. Ze tym „nic”, to tak niy do kôńca prowda. Jest jedna rzec, co pômogo skrôcić kolyjka, ale łô ni niy byda pisać, bo to niy pasuje. Sama byłach tyz u dochtora, wtory pedzioł, że trza zrobić operacjo i zapisać sie do ty raji. Wtedy flyjgera kajś zazwôniyła, połosprawiała z  kymś i kozała mi prziś do lazarytu za 10 lot. Napisali mi to na papiôrze cobych niy zapômniała, bo do tego casu może mie jesce chycić inkszo choroba wtoro nazywajôm sklerozôm.  Niy wiedziałach cy môm beceć, cy sie raduwać. Z kym ta flyjgera môgła łosprawiać? Do kogo zwôniyła i wto to wiy, że jo môm jesce tyla lot żyć? To na pewno zazwôniyła do samego Pônbôcka, bo przeca żodyn inkszy niy wiy co nos ceko i jak dugo żyjymy. I tak skuli funduszu zdrowio łostałach optymistkôm. Mie sie udało, dali mi 10 lot i jest mi fest żol tych, wtorym we kolyjce dali rok, dwa abo trzi. Jo môm gwarancjo na 10 lot! Mie sie udało!

                                                                                                  23 stycznia 2014.