Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

KASZEBSZCZI JEST TRYNDY

„Kaszebsczi jest tryndy” – czytôm w gazycie

i może mi w to niy uwierzycie

ale to mi sie richtig podobo,

że po kaszubsku już bajtel godo.

Posły tyż majôm tyn jynzyk w zocy

a dziynki urzyndnikôw pomocy

modzi bydôm go tyż sztudirůwać

a niy ze wstydu po kôntach sie chować.

A ślônsko godka jak sie dziś mo?

Czy naszo godka tyż bajtel zno?

A urzyndniki sie do ni prziznajôm

i Łojcowizna działaniym wspiyrajôm?

Spokopić tego nijak niy moga

u Kaszubôw wyszło, u nos ciynżko drôga.

My niy muszymy mieć taki łaty,

że kożdy „Ślônzok jest dupowaty”.

„Ślônskie Śpiywanie” niy załatwi tego.

Tu trza działanio fest konkretnego,

by bajtle znały historia ty ziymi

i że jest sie stônd nich kożdy to cyni.

H.L.