Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Kolorowy Ślônsk.

Srogi i piykny mômy tyn Gôrny Ślônsk a do tego roztomajcie kolorowy. To wcale niyprowda, że jest corny i zakopcôny i jak godajôm niywtorzy tukej sie ino kopie wôngel i smrodzi ze kôminôw. Ślônsk tak po prowdzie jest krasiaty, znojdzie sie tu wiela barwôw. Jest zielôny skuli lasôw i piyknych Beskidôw. W roztomajtych zortach łogrôdkôw sadzi sie kwiotki, gymiza, krzoki i drzewa. Jak to wszystko zacyno kwitnôńć, to az dych zapiyro. Niy idzie łod tego łoderwać łocôw. Trza jesce do tego dodać łobsiône pola i piykne parki. Kolory Ślônska to tyz nasze piykne stroje regiônalne, tradycje i łobrzyndy. Dodôm wiyncy. To niy ino to co sie widzi łokym, ale tyz to co sie słyszy. Rozchodzi mi sie tukej ło naszo gryfno ślônsko godka. Co kônsek trocha inkszo, bezto barzi kolorowo jak danga na niebie. Sôm w naszy godce słowa, wtore pochodzôm niy ino ze starego polskigo jynzyka ale i inkszych landôw. Bezto jest łôna barwno, a idzie tyz pedzieć europejsko. Szłoby jesce dodać ślônske smaki, nasze kołoce z makym, syrym i posypkôm, rolady, ciaperkapusta, karbinadle, krupnioki, szpajza, zista i inksze maszkyty. Dziynkuja wszystkym wtorzy dbajôm ło nasz kolorowy Gôrny Ślônsk, tym, co pamiyntajôm ło starych tradycjach jak rechtory i szkolorze ze szkoły na Dômbrôwce i tym, wtorzy wziyni udział we III Kônkursie Gryfny Godki, a trza prziznać, że jest jich co rok wiyncy. Fest raduwałach sie jak łobejrzałach trziletniego Rafałka we ślônskym łoblecyniu i godajôncego po naszymu. Tak po prowdzie, to łod kożdego z nos zoleży cy nasz Ślônsk zachowo swoje kolory. A że idzie to zrobić, to mômy przikład mamy i taty małego Rafałka ze Dômbrôwki. Ślônsk jest piykny i niy trza sie dać tym, co myślôm inacy.

                                                                                                   24 kwietnia 2014.