Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

KURCSZLUS

To niy szpas jak w dôma prôndu niy ma.

Wszyndzie ćma, bo niy świyci byrna.

W chałupie gucho, w chałupie zimno,

co by niy pedzieć jest fest łoscymno.

Radio niy godo co sie kaj stało

i biglůwanie cołke łostało.

Chlyb moga krojić dziś ino nożym

bo brôłtmaszyna mi niy pomoże.

W bratrurze piykły sie już kołocki

według przepisu łod moji szwocki.

Ale musza sie łobyjść smakym,

niy upieka sie kołockôw z makym.

Pranie w kolyjce na prônd tyż czeko.

Z lodôwki pomału woda wyciyko.

Lukôw niy zrobia – zimno tolszera.

Mejla niy wyśla tyz z komputera.

Kawy z ekspresu sie niy napija.

Duży bez prôndu jo niy przeżyja.

Prôndu niy widać. To kaj go szukać?

Wziońć taszynlampa? Do sômsiada klupać?

Po prônd niy chodzi sie na pożyczki!

Łostała mi ino flama łod świyczki.

Naroz bez prôndu mie coś łoświyciyło.

Do fachmana by sie zadzwôniyło!

Na prôndzie to elektrykorz sie zno.

Przidzie i powiy jak sie sprawa mo.

Prziszed i pedzioł, że to kurcszlus był.

Wymiynić zicherôngi by prônd był.

Aż strach pomyśleć, co by to było,

jakby fachmanôw już niy było.

Jakby tak wszyscy stônd wyjechali

i my bez prôndu naroz łostali.

Jakby zabrakło elektrykorzy,

malyrzy, murorzy i stolorzy.

Jakby dochtory sie w świat wybrały,

wziyny flyjgery i kajś wyjechały?

Jakby wyjechali tyz ślusorze,

z niymi piekorze. Niy dej Boże.

Wtedy dopiero byłby kurcszlus srogi.

Ino brać rukzak i za pas nogi.

H.L.