Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Najważniejsze wydarzenia w roku 2011.

1)     Jubileusz XX – lecia Koła. Msza św., spotkanie członków i zaproszonych gości, występy uczniów i Janiny Libery. (13.01.2011)  Fotorelacja z uroczystości.

2)     Wydanie informatora z życia Koła – Cajtůng. (13.01.2011)

3)     Udział w uroczystości wręczenia Nagrody im. Wojciecha Korfantego. Nagrodę otrzymali nominowani przez Koło: prof. Irena Lipowicz, ks. kanonik Henryk Kuczob. (17.04.2011) Fotorelacja z uroczystości.

4)     Spotkanie pod Kopcem Wyzwolenia w Piekarach Śl. w 138 rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego. (20.04.2011)

5)     Udział w miejskich uroczystościach z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 90 rocznicy III Powstania Śląskiego. Przemówienie prezesa Koła – H. Leśniowskiej pod Kopcem Wyzwolenia. (3.05.2011)

6)     Organizacja wystawy: Droga Górnego Śląska do Polski. (5.05.2011) Fotorelacja z wernisażu.

7)     Wydanie informatora z życia Koła – Cajtůng. (5.05.2011)

8)     Prelekcja Prezesa Koła dla uczniów szkół podstawowych połączona ze zwiedzaniem wystawy „Droga Górnego Śląska do Polski”. (5 – 17.05.2011)

9)     Pielgrzymka Związku Górnośląskiego do Piekarskiej Panienki. (Msza św., spotkanie w Ogrodzie Anioła, zwiedzanie wystaw w muzeum sanktuaryjnym).  (19.06.2011) Fotorelacja

10)  Udział w zawodach strzeleckich organizowanych z okazji Dni Piekar Śląskich. (15.07.2011) Fotorelacja

11)  Organizacja V Turnieju Sportowego pod Honorowym Patronatem Prezydenta St. Korfantego. dla kół Związku Górnośląskiego i piekarskich stowarzyszeń.  (3.09.2011) Fotorelacja

12)  Spotkanie pod Kopcem Wyzwolenia w rocznicę wmurowania tablicy Wojciecha Korfantego. (16.09.2011)

13)  Udział w I Światowym Zjeździe Ślązaków. (16 – 18. 09.2011)

  • Konferencja w Sali Sejmu Śląskiego „Migracje Górnoślązaków w XX w.”
  • Bicie rekordu Guinnessa w grze na akordeonie.
  • Mecz piłki nożnej.
  • Koncert w DMiT w Zabrzu.
  • Msza św. w Archikatedrze w Katowicach.

14)  Organizacja spaceru  w Piekarach Śl. w ramach I Światowego Zjazdu Ślązaków. (21.09.2011) Fotorelacja

15)  Udział w spotkaniu Rodziny Górnośląskiej na Górze św. Anny i Kamieniu Śl. (24.09.2011) Fotorelacja

16)  Organizacja spotkania na temat: „Przyroda Piekar Śl.” Spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska UM p. St. Jarząbkiem i skarbnikiem Koła Łowieckiego „Orzeł” p. A. Niechciałem. (8.11.2011)

17)  Udział w miejskich uroczystościach Święta Niepodległości. (10 – 11.11.2011)

18)  Wernisaż wystawy: „Tradycje górnicze” ze zbiorów członka koła p. Herberta Gawlika. (2.12.2011)

19)  Spotkanie z tegorocznym laureatem nagrody im. Wawrzyńca Hajdy ks. Rajmundem Machulcem. Prelekcja Joanny Grajewskiej – Wróbel na temat Wawrzyńca Hajdy. Spotkanie urozmaicone przez zespół wokalny z Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Piekarach Śl. (13.12.2011) Zobacz fotorelację