Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

NIY INO NA JEDYN ROK

Niychby sie nom darzyło

i Ślônzokow co roku przybyło.

Bezto sie werci wiedzieć wto jest wto

i jakie bajtel miano mieć mo.

 

Ana z Achimym piyrsze miejsce dostali

bo przeca ło Nojświyntszo Paniynka dbali.

 

Barbôrka na dole bergmônow  pilnuje

i łodgônio śmiertka co na nos filuje.

 

Bercika – gupieloka z telewizji znômy

ale sôm tyż môndrzy ino poszukomy.

 

Cilka patrônkom  śpiywokôw łostała,

Dorka – ơgrodnikôw, a Erna nic niy miała.

 

Łod świyntego Francika betlyjki mômy

i ponad siedymset lot  je ustawiômy.

 

Miano Gabi  łod archanioła pochodzi.

Gustlik czasym po ćmoku na grubie  robi.

 

Hajnel i Hajdla to przikłod  ślônski pory,

Ksiônże i Świynto co stawiała klosztory.

 

Ignac Paderewski na muzyce się znoł

Jorg – Cider był wojewodôm  i ło Ślônsk dboł.

 

Karlik podług śpiywki ze pyrlikym  był,

ale przeca nasz Papiyż tyż Karlikym był.

 

Krista cołkôm telewizjôm rzôndziyła

zaś skuli gryfny Lyjny Troja sie spolyła.

 

Marika, Maryjka to godać niy trzeba,

kożdy  rzyko, by dostać sie do nieba.

 

Nyśka pônoć w rynkowie skowrônka miała.

Oti, ta z Rudy, to łod bajtla pływała.

 

Pyjter i Paulek jakby cwilingami byli

łôni na nogi cołki Kościôł postawiyli.

 

Richata z Szarleja ci wszyjscy znali,

co na szpilplacu Polonii  bala kopali.

 

Stanikôw pora wśrôd kamratôw kożdy mo.

A tych na urzyndzie to nawet bajtel zno.

 

Eli Tyjo to takich co ino  tyj pije?

Trza dopiyro sprawdzić jak sie jymu żyje.

 

Truda za kômuny ciynżkie życie miała

jak sie w papiôrach  Edeltrauda  pisała.

 

Niyjedna Ulka tu na Ślônsku żyła,

ale nojbarzi znano z Werôny była.

 

Wichta z Wichtorym  zwyciynstwo łogłosiyli

niy ino wtedy jak za Wilusia żyli .

 

Na Y fajniejsze miana na Ślônsku mômy:

może być Ynst, Ywald i Ymy tyż znômy.

 

Zeflik był robotny i ło Pônbôczka dboł

bezto tyż patrônym rzymiosła łostoł.

 

Zigusie sôm stworzône by mieć srogi dôm,

byli na Wawelu i majom swôj zwôn!

 

Żofije sôm wpisane we kalyndorze,

by wiedzieć kej w łogrôdku sioć się może.

 

Na Ź  jo niy znôm miana  ślônskigo,

a jak wto zno to sie dołoży do tego.

 

Kożde miano jest piykne, kożdy bajtel fajny

ale nojlepsi ci co należôm do naszy ferajny.

H.L.