Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Obecnym i prziszłym syniorom.

Delegacjo naszego koła była łostatnio na II Kôngresie Syniorôw przirychtuwanym pod hônorowym patrônatym prof. Ireny Lipowicz. Było to we Parku Ślônskym we Chorzowie. Przijechali tam z roztomajtych miast z cołki Polski. Były tyz delegacje ze Czech, Słowacje i Wyngrôw. Łosprawiali my ło dyskryminuwaniu syniorôw. Tak sie myślałach, jak to by było po ślônsku „dyskryminacjo syniorôw”? Może tak nojbliży to by było – cowiek nic niy wort abo łosmolić kogoś? Downi było inacy. Do starszych godało sie za dwoje abo i za troje, na tyn przikłod – babko siednijcie sie, mamulko dychnom sie. Kożdy suchoł co starsi majôm do pedzynio. Teroz jest blank inacy. Może tak dokładni niy wszyńdzie, ale fest czysto idzie słyszeć – teroz sôm inksze czasy, my sôm inksze pokolynie. Dorad syniorôw niy sucho sie niy ino we familiach ale i we roztomajtych instytucjach. Korzystanie z doświadczynio seniorôw to jedno sprawa a drugo to dbanie łô nich. Sôm familie kaj staroskowie sôm potrzebni na łokrôgło do warzynio i łopieki nad wnukami. Dzieci niy pomyślôm, że w kożdy robocie jest urlop. Staroskôm łôn tyz sie noleży. A co robić jak dzieci wyjechały kajś daleko w świat? Powiym krôtko: syniory weźcie sprawy we swoje rynce. Jesień życio (po ślônsku podzim) niy musi być jak listopadowy cas. Może być kolorowo i piykno jak babie lato. Styknie ino wylyź z chałpy, trefić sie z kamratami, prziś do dômu kultury abo domu parafialnego cy naszego koła. Pamiyntać trza tyz ło tych co niy wyłazôm z dômu, by prziś dô nich na wiesiady, połosprawiać i pômôc coś załatwić. Na kôniec dwa słowa do modziokôw. Przed byciym starym niy uciyknie sie nawet nojdroższym autym, a Pônbôcek mo tyz swoje plany.

Twoje Piekary; nr 18(49) z dn. 26.09.2013