Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Piekarskie kalendarium.

 

PIEKARSKIE KALENDARIUM

1136

 • bulla papieża Innocenta II wymienia (prawdopodobnie) Piekary jako miejscowość położoną pod Bytomiem;

1275

 • książę Władysław Opolski wystawia akt lokacyjny na prawie niemieckim dotyczący Piekar;

                                                                        1277

 • powstanie parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Kamieniu, na ten rok datowany jest dokument, w którym wspomina się po raz pierwszy o Piekarach jako miejscowości przyłączonej do nowej parafii w Kamieniu;

 1303

 • powstaje drewniany kościół romański, który daje początek piekarskiej parafii;

 1318

 • konsekracja drewnianego kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja;

 1327

 • Piekary umieszczone zostają w spisach świętopietrza;

 1331

 • Piekary przechodzą pod lenno czeskie;

 1477

 • za cenę 8000 guldenów właścicielem Piekar zostaje Jan z Zierotyna;

 1480

 • kolejnym nabywcą Piekar jest Ernest Mrakot Luźnierski;
  powstaje pierwsza, czteroklasowa szkoła;

 1498

 • osada przechodzi pod władanie księcia Jana II Opolskiego

 1534

 • wybucha strajk gwarków na tle niskich płac i trudnych warunków pracy;

 1621

 • Piekary przechodzą pod panowanie dynastii Habsburgów;

 1623

 • na mocy decyzji cesarza Ferdynanda II właścicielem osady zostaje Łazarz Henckel von Donnesmarck;

 1626

 • miasto zostaje poważnie ograbione przez wojska uczestniczące w wojnie trzydziestoletniej;

  1659

 • ksiądz Jakub Roczkowski przenosi obraz Matki Boskiej do ołtarza głównego;

1676

 • mieszkańcy Tarnowskich Gór, po ustąpieniu epidemii cholery składają ślubowanie corocznej pielgrzymki do Piekar;

1677

 • pieczę nad cudownym obrazem i piekarską parafią przejmują jezuici;

 1679

 • zapis z kroniki jezuickiej mówi, że w roku tym odwiedziło Piekary 100000 pielgrzymów;

  1680

 • zaraza w czeskiej Pradze; na prośbę cesarza Leopolda I wizerunek Matki Boskiej Piekarskiej zostaje przewieziony do tego miasta; w drodze powrotnej uroczyste procesje z udziałem obrazu odbywają się w Hradec Kralove i Nysie;

 1683

 • W Piekarach przebywa udający się z odsieczą Wiedniowi Jan III Sobieski ze swoim wojskiem; modli się przed obrazem NMP;

 1697

 • August II Mocny w Piekarach wyznał ponownie wiarę i podpisał pacta conventa;

 1734

 • przed cudownym obrazem modli się kolejny polski król – August III, odwiedza on także kopalnie galmanu;

1736

 • długotrwałe deszcze niszczą zbiory, wielka epidemia tyfusu głodowego;

 1807

 • miasto zdobywają oddziały Księstwa Warszawskiego;

 1826

 • początek kryzysu w górnictwie oraz hutnictwie śląskim, poważne ograniczenie produkcji  w piekarskich zakładach;

1842

 • rozpoczęcie budowy nowego kościoła, dziś bazyliki;

 1844

 • początek antyalkoholowej krucjaty księdza Ficka, powołanie Towarzystwa Trzeźwości;

 1847

 • powstaje pierwsza na Górnym Śląsku drukarnia – jej założycielami są Teodor Haneczek i ksiądz Alojzy Ficek; początek wielkiej epidemii tyfusu, klęska głodu w osadzie;

 1848

 • zaczyna wychodzić pierwsze czasopismo piekarskie: „Dziennik Górnośląski”. Redaktorem naczelnym „Dziennika” był Aleksander Mieroszewski (Mierowski) z Bytomia;

 1849

 • konsekracja nowej, murowanej świątyni neoromańskiej pod wezwaniem św. Bartłomieja;

 1870

 • uruchomienie linii kolejowej przechodzącej przez osadę;

 1894

 • otwarcie połączenia tramwajowego z Bytomiem;

 1896

 • konsekracja piekarskiej kalwarii;

 1922

 • Piekary znajdują się w granicach państwa polskiego;

 1925

 • koronacja obrazu Matki Boskiej Piekarskiej;

 1933

 • połączenie Brzozowic i Kamienia w jedną miejscowość Brzozowice – Kamień

 1934

 • administracyjne połączenie Piekar i Szarleja w gminę Szarlej – Wielkie Piekary;

 1935

 • zastąpienie nazwy Szarlej – Wielkie Piekary, Piekarami Śląskimi;

 1937

 • uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Kopca Wyzwolenia;

 1939

 • Piekary otrzymują od Sejmu Śląskiego prawa miejskie, nie dochodzi jednak do formalnego nadania statusu miasta;

1947

 • pełne nadanie Piekarom praw miejskich;
  odbywa się pierwsza pielgrzymka stanowa: mężów i młodzieńców do Piekarskiego Sanktuarium;

 1954

 • uruchomienie KWK „Julian”;

 1962

 • nadanie piekarskiej świątyni tytułu bazyliki mniejszej

 1965

 • rekoronacja wizerunku Matki Boskiej Piekarskiej;

 1973

 • reforma administracyjna: Kozłowa Góra włączona do Piekar; Brzozowice – Kamień i Dąbrówka Wielka połączone z Brzezinami;

 1975

 • po kolejnej reformie administracyjnej do Piekar należą: Kamień, Brzozowice, Brzeziny Śląskie, Dąbrówka Wielka i Kozłowa Góra;

 1985

 • ostatnia rekoronacja obrazu Śląskiej Madonny;

 1990

 • reaktywacja samorządu terytorialnego;

 1994

 • Rada Miejska Piekar Śląskich przyznaje papieżowi Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Piekar Śląskich;

 1996

 • założenie Radia Piekary

 1999

 • Piekary Śląskie stają się siedzibą powiatu grodzkiego

 2005

 • zmiana herbu miasta

 2009

 • ustanowiony zostaje hejnał miasta;