Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

SKULI PEWNEGO KONKURSU

Sôm w naszym jynzyku take wyrazy,

że modym sie robiôm na mózgu blazy.

Co łône znaczôm mało wto pamiynto

a jak sie przypômni to jest to śwynto.

Na przikłod:  hekerle – danie na piôntek

I żymła z hauskyjzôm tak na poczôntek,

zupa ze ścierkôm, niy mylić ze szmatôm,

kompot ze banie, bo teroz jest lato.

Znôm takich co biksa pinyndzy by dali

by na talyrzu ciaperka dostali.

Ale ciaperka to niy ciaplyta

kaj wyciaciano niy wlezie kobiyta.

Bo taki maras wszyscy łomijali.

Ło swoje halbki i zandale dbali.

Bajtle zaś rade po bosoku lotały

i bez cufal do ty ciaplyty wpadały.

Potym łachy na waszbrecie sie prało,

co kaj indzi tarôm sie nazywało.

A jak wto richtig był pofyrtany

to môg być razym z galotami wyprany.

Mózgu zaś wyprać nôm sie niy godzi

by po nos môgli coś erbnôńć modzi.

H.L.