Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

ŚMIERDZIROBÔTKA

Czy śmierdzirobôtki zeście kiedyś niy trefiyli?

Znocie pora adresów kaj sie rozplyniyli?

Pytocie – co mo takigo łosobliwego,

by zarozki poznać, że chodzi ło niego?

Mo piosek w rynkowach, tak mi godali,

ale z tego piosku nic niy budůwali.

Mo tyż, niy wiym czymu, dwie lewe rynce.

Cudok jedyn czy fimel? Moga pedzieć wiyncy.

Robota w rynkach mu sie niy poli.

Wypije tyj, trzi kawy i rod pofanzoli.

Bezto luftinspektorym go nazywali.

Czy na pewno żeście takigo niy spotkali?

H.L.