Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

STRAJK SZEZLONGOWY

Tyjo durch na szezlôngu leży.

Czy niy dostanie łôn łodleżyn?

Leży tak tukej już łod piôntku

i w żodyn dziyń niy robi wyjôntku.

Roz na lewym, roz na prawym boku,

leży we dziyń, leży po ćmoku.

Cołko familia zachodzi w gowa

i musi na niego pozôr dować.

Co sie u Tyja w gowie wykluje?

Co mu na świecie tym niy sztimuje,

że ino leży i coś tam stynko,

wajo pod nosym i macho rynkôm.

– Może ci zrobić we szolce tyju?

– Dej spokôj! Postow na bifyju.

– Na gowa ůmszlag ci położymy,

w gorcku kamelki może zrobiymy?

Moga bônkawa i kołocz ci dać.

– Niy, bo po bônkawie niy moga spać!

– Może nawarza ci dzisiej żuru.

Godo sie: łod żuru chop jak z muru.

A karbinadle z ciaperkôm byś zjod?

– Chcesz cobych zaroz pod szezlông wpod?

Jo niy jest godny, niy chca jeść, pić

i dejcie mi wszyscy spokojnie żyć.

Na to sie zdało to przichlybianie

aby nôm pedzioł, że wtedy wstanie,

jak przidzie do dôm rachmistrz spisowy.

Spis jest powszechny niy wyjôntkowy!

Chciôł podać w spisie, że jest Ślônzokym.

Tu sie urodziył i jest echt pniokym.

Bezto ogłosiył strajk szezlôngowy.

Mogymy wosy wyrywać z gowy,

bo Tyjo pora lot leżeć bydzie.

Przi nowym spisie rachmistrz tu przidzie.

… abo i niy.

H.L.