Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

TAK BYDZIE

Zdarzyło mi sie naszkryflać,

czasami take coś do gowy przidzie,

jak bydzie tyn świat wyglôndać,

kiedy mie na nym już niy bydzie.

Z wiyrchu sie byda blicůwać,

a może to bydzie łod dołu?

Niy byda żodnego szterůwać.

Wszyscy żyjôm w zgodzie pospołu.

Żodyn sie z żodnym niy wadzi.

Kożdy drugigo mo w zocy.

Jedyn drugymu poradzi

i za granicom niy szuko pomocy.

Wszystko działo, nic sie niy psuje.

Ludzie fajno robota majôm.

Nawet w rzôndzie wszystko sztimuje

i ło emerytach pamiyntajôm.

Knapszafty pijôndze dostały

i rechtorôm tyz poprawiyli.

Regiôny autonomio zyskały

a Gôrny Ślônsk scsalyli.

 

Zrobiyło mi sie markotno,

bo mie już wtedy niy bydzie.

Ale niy szkodzi, smolić to.

Ważne, że lepi tu przidzie.

H.L.