Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

TAKI CHOP

Jest taki chop, co rod warzy łobiady

i taki, co nigdy niy robi zwady,

i taki, co wiy, że baba racja mo,

i taki, co sie na wszystkym w dôma zno,

i taki, co swoji babie przaje,

i taki, co mu niy zawodzajôm raje,

i taki, co codziynnie dôm posprzônto,

i taki, co sie za innôm niy łoglôndo,

i taki, co sroge geltaki przynosi

i taki, co ło maszkyty niy prosi,

i taki, co niyrod piwo wypije,

i taki, co zowdy gary pomyje,

i taki, co pranie famili piere,

i taki, co bajtle na szpacyr biere,

i taki, co teściowy mamulko godo,

i taki, co wiy, że baba jest modo,

i taki, co cygarytôw niy kurzy,

i taki, co chce by baba żyła duży,

i taki, co ło gyburstaku pamiynto,

i taki, że kożdy dziyń ś niym to świynto!

 

I pomyślcie baby, jakby to fajnie było

keby to wszystko w jednym chopie sie mieściyło!

H.L.