Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

TUPLOWANO RUŁA

Prziszła do mie Hilda, szczewiki sebuła

i łod drzwi już klacho, że Truda mo ruła.

Jo zaczynôm myśleć ło co tukej chodzi.

Truda mo hajcôngi, tak jak wszyscy modzi.

Żeleźniok wyciepła. To po co ta ruła?

Hilda gupie godo jak jako fafuła.

Łod słowa do słowa, coś mi tukej świto

i pomału syns cołki godki chytôm.

Bo niy ło ty rurze Hilda mi godała,

jak Trudy przedymnôm tak fest łobgodała.

Truda richtig mo ruła. Hilda recht miała.

Łôna do roboty sie wcale niy brała.

Ze swojôm rułôm Truda sto lot żyć bydzie.

I teraz to wiym ło jako ruła idzie.

H.L.