Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

WRZICIWRZOŁY

Jaki łojciec taki syn – tak Wichta pedziała

jak na placu w bioły dziyń larmo usłyszała.

Wadziyły sie chopy. Baby ich niy szterůwały,

bo takigo tyjatru downo niy widziały.

Rycoł Paulek na Hajnela, że mo synka gizda,

bo mu wciepnôł bez gelynder wprost na glaca glizda.

Na to Hajnel w tym momyncie przipômnioł Paulkowi,

że ta glizda mu sie przido, bo łôn ryby łowi.

Byliby sie poszturchali keby niy ta Wichta,

kero na nich prosto z łokna festelnie zarykła:

Czy wôm chopy gańby niy ma robić tako wija?

Przeca to jest ino glizda a niy srogo żmija.

Przipômnijcie sie chopecki jak to z wami było,

jak gałynzie sie łômało a szlojdry robiyło.

Potym były durch zawody wto mo lepsze łoko

i wto cylnie w te gołymbie na dachu wysoko.

Wiela wtedy szybôw poszło, jake były smary,

A staroszek sie nerwůwoł: My niy sôm chachary!

No i teroz bajtle brojôm wszyndzie kaj sie do,

ale łojce brôniôm,  bo synek „adehade” mo.

Skônd sie wziyna ta zaraza? Jak sie tu dostała?

Bez komputer?  Abo fligrym do nos przileciała?

Przidołby sie jakiś floster abo inne lyki

by dać bajtlôm, noprzôd łojcôm, z jakiś cud – aptyki.

  • wrziciwrzoł = wyjątkowo ruchliwy rozrabiaka,

H.L.