Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

XXV LAT KOŁA ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO W PIEKARACH.

STUKNĘŁO NAM XXV LAT.

         Piekarskie Koło Związku Górnośląskiego świętuje w tym roku szczybne gody. Z tego też powodu garść wspomnień, jak to z nami było, co się wydarzyło.

         Pierwsze spotkanie organizacyjne w celu powołania koła było 12 grudnia 1990 roku. Członkami założycielami byli: ks. Piotr Płonka, Ginter Kupka, Ludwik Durka, Ernest Misoński, Maria Siwiec, Maria Janus, Witold Ludyga, Henryk Myrcik, Piotr Wąsik i Jerzy Nowak. Natomiast pierwszy Zarząd koła wybrany został 25 stycznia 1991 r. W spotkaniu tym uczestniczył prof. Andrzej Klasik, dr Wojciech Beblo i Jan Uchański.

         Początkowo spotkania koła odbywały się w salce u Sióstr Boromeuszek a dopiero później w Miejskim Domu Kultury. Prezesami koła byli kolejno:

Ludwik Durka (1991 – 2003),

Alfred Kiera (2003 – 2006)

i od 2006 r. Helena Leśniowska.

Zmieniały się także składy Zarządu, ale niezmiennie widoczna była  działalność koła. W roku jubileuszowym Zarząd tworzą:

  • Alfred Kiera – wiceprezes
  • Janina Kiera – sekretarz
  • Krystyna Skórka – skarbnik
  • Roman Kiera, Marek Markefka, Lucjan Zając – członkowie Zarządu.

Członkowie koła aktywnie uczestniczyli w imprezach ogólnozwiązkowych czy miejskich, ale w minionym dwudziestopięcioleciu było bardzo wiele inicjatyw własnych, organizowanych w różnej formie. Wspomnę tylko niektóre z nich.

1)   Konkurs Gryfny Godki i Święto Śląskiej Godki.

2)   Lutowe spotkania pod hasłem: Cołki Gôrny Ślônsk cyto po ślônsku.

3)   Prelekcje (m.in.):

– Śląsk szmaragdem Europy.

– Dziewiętnastowieczne Piekary – górnośląskim Lipskiem.

– Błogosławiony ks. Józef Czempiel – śląski Machabeusz.

– Tragedia Górnośląska.

– Tradycje Dąbrówki Wielkiej we wspomnieniach Marty Wójcik.

­– Śląski strój regionalny. Pokaz malowania wstążek, zakładania galand i wiązania purpurki.

4)   Wystawy (m.in.):

– Droga Górnego Śląska do Polski.

– Portrety naszych przodków.

– Piekary za stary Polski.

– Piekary Śląskie na obrazach sekcji plastycznej „Flek”.

– Anioły – sacrum i profanum.

– Ona i on na starej fotografii.

– Wspomnienie I Komunii Św.

5)   Prezentacje multimedialne:

– XXV lat Związku Górnośląskiego.

– Tradycje i obrzędy w Piekarach Śląskich.

6)   Konkursy:

– Konkursy dla uczniów i nauczycieli z okazji Roku Wojciecha Korfantego.

– Program edukacji regionalnej. (konkurs dla nauczycieli).

– Izba regionalna w placówce oświatowej. (konkurs dla szkół)

– Udział w pracach jury konkursów miejskich w Piekarach Śląskich i Radzionkowie.

7)   Spotkania z dziećmi w szkołach i przedszkolach.

8)   Turnieje sportowe.

9)   Wycieczki i pikniki przy bunkrze.

10)Organizacja pielgrzymki Związku Górnośląskiego do Matki Boskiej Piekarskiej.

Z inicjatywy Prezesa Koła wydane zostały dwie książki ze śląskimi tekstami: „Rajza z piekarskôm godkôm” i „Co w ślônski duszy gro”, a przez dwa lata w piekarskiej gazecie drukowane były felietony prezeski: „Godki napasztliwy Ślônzocki”.

Bardzo cieszy fakt, że w podejmowane przez nas działania włączają się osoby z poza Związku Górnośląskiego, np. wspólnie wykonujemy korony dożynkowe, gromadzimy materiały do wystaw czy wyjeżdżamy na wycieczki.

Aby wszystkie nasze zamierzenia mogły być zrealizowane współpracowaliśmy z Prezydentem Piekar Stanisławem Korfantym, Prezydent Sławą Umińską – Duraj, pracownikami Wydziału Promocji Urzędu Miasta, dyrektorami Miejskiego Domu Kultury, Dzielnicowego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury nr 1, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,                ks. prałatem Władysławem Nieszporkiem, ks. kanonikiem Henrykiem Kuczobem i przewodnikami sanktuaryjnymi. Jesteśmy im bardzo wdzięczni za udzielane nam wsparcie.

Członkowie piekarskiego koła byli wybierani do władz głównych Związku Górnośląskiego, zasiadali w Zarządzie Głównym, Komisji Rewizyjnej i Sądzie ZG.

Za swoją aktywną działalność trzech członków koła otrzymało Nagrodę miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy (Herbert Gawlik, Marian Geremek i Helena Leśniowska) a 13 osób wyróżniono Odznaką Zasłużony dla Związku Górnośląskiego (Herbert Gawlik, Henryk Stach, Piotr Wąsik, Gertruda Pełszyńska, Ludwik  Wanot, Stanisław Korfanty, Alfred Kiera, Helena Leśniowska, Roman Kiera, Jan Leśniowski, Krystyna Skórka, Gerard Skrzypiec, Lucjan Zając).

To tyle krótkiego podsumowania minionych lat. Wszystkie fakty z życia koła zapisane są w kronice i na stronie internetowej www.zgpiekary.pl.