Koło w Piekarach Śląskich – zgpiekary.pl

Z KNIPSAPARATYM PRZEZ POKOLYNIA.

Jak ino knipsaparat wykômbinuwali,

to wszyscy radzi sie fotografiyruwali,

Starosek ze starkôm, co złote gody mieli

i familia jak zeszła sie wtoryś niydzieli.

Fotografie robiyli wszyscy sie  za rajom.

A teroz to w albumach wnuki łoglôndajôm,

mamulka z tatulkym i ujka z ciotkom Klarôm,

tôm co sie zawsze i wszyńdzie ło wszystkich staro.

Sôm w tym albumie tyz zdjyńcia mody pary,

babka po chopsku i dziadek co niy był stary.

Mamulka na gowie do wińca szlajer miała

i w tym łoblecyniu tak gryfnie wyglôndała.

Łojciec zaś na wesele łoblyk nowe sztrajfki,

a do rôstki z merty przypiyni mu szlajfki.

Na weselnych zdjyńciach sôm drużby z druhnami.

Druhny w dugich szatach, z frizurôm i kwiotkami.

Oddzielno zorta zdjyńć, to małe hôncfoty.

Śniymi to zawsze było kupa roboty.

Niym sie bajtla knipsło, był już zmarasôny.

Skrył sie kajś pod stołym abo gôniył wrôny.

Coby siod na rycce i zrobiył gryfno mina,

to był knif, jakby rubego wciś do kômina.

Bezto by go knipsnôńć na rynce go brali,

abo mu coś fajnego prziłobiecuwali.

Jak to dobrze, że knipsaparaty mômy,

bo dzinki niym saga rodzinno poznowômy.

Wto sie kaj urodziył, wto sie z kym łożyniył,

cy jest do sia podobny, cy sie fest zmiyniył.

Do albumôw starych zdjyńcia dołożymy

i tradycjo familie kôntynuwać bydymy.

H.L.